Zbiór formuł

Najważniejsze wzory używane w terminologii określającej działania maszyn i urządzeń wytwarzających regularne drgania, nazywane wibracją określane zostają w następujący sposób:

(1) Moment roboczy: M = s x mges
(2) Masa całkowita: mges = mMasse + mvibr. + mLast
(3) Amplituda: s = M / mges (doppelte Amplitude)
(4) Siła wymuszająca: F = M x (n / 1000)2 x 54,84
(5) Siła wymuszająca: F  = a(g) x mges x 9,81
(6) Przyspieszenie: a(g) = F / mges x 9,81
(7) Przyspieszenie: a(g) = s x (n / 1000)2 x 5,59

Wykas i opis symboli używanych przez firmę NetterVibration i NetterVibration Polska:

Symbol Opis Jednostka
M = Moment roboczy cmkg
s = Amplituda cm
mges = Masa całkowita kg
mMasse = Część ruchoma kg
mvibr. = Mocowana część wibratora kg
mLast = Obciążenie dodatkowe, dla podajników 10-25 % kg
F = Siła wymuszająca (9,81 N = 1 kg) N
n = Częstotliwość min-1
a(g) = Przyspieszenie (1 g = 9,81 m/s2) g