Systemy wibracyjne

Seria GyroShake stacja wstrząsająca do zagęszczania betonu

Stacje wstrząsająca serii GyroShake służą do zagęszczania betonu w zakładach produkcji prefabrykatów. Beton, na przykład sufity panelowe, podłogi garażowe, panele dwuścienne lub podkłady kolejowe są cicho zagęszczane w formach, z poziomami emisji hałasu operacyjnego poniżej 70 dB (A). System imponuje wysoką wydajnością zagęszczania, praktycznie pozbawionym porów betonem eksponowanym i krótkimi czasami cykli przy <70 dB (A). Może być zintegrowany z systemami obiegu palet i kontrolowany przez ich główny komputer. Stacje są indywidualnie montowane, aby zaspokoić potrzeby klienta.

Stacja składa się z elementu sterującego i podstawy, na której przymocowana jest swobodnie wahliwa rama za pomocą opatentowanego zawieszenia. W rezultacie zapewnione jest pozbawione strat, określone odchylenie ramy.

Za pomocą sterowania elektronicznego wybiera się parametry X-, Y- (kierunek wzdłużny i poprzeczny) i dodatkowy ruch kołowy (ruch Z). Silniki z niewywagami mogą być sterowane w zakresie częstotliwości 0-7 Hz.

  • System cichego zagęszczania
  • Poziom hałasu poniżej 70 dB (A)
  • Kontrola amplitudy podczas pracy
  • Regulacja częstotliwości podczas pracy
  • Może być zintegrowany z systemami obiegu palet
  • Indywidualny rozmiar stacji wstrząsowej zgodnie z wymaganiami klienta
  • Rozprowadzanie i zagęszczanie betonu
  • Symulacja dynamicznego obciążenia komponentów
  • Mieszanie emulsji

Deklaracja producenta (język angielski)