Systemy wibracyjne

Seria VectorDrive wieloosiowe układy wibracyjne

Wieloosiowy system wibracji VectorDrive oferuje wielorakie zastosowania. Pozbawione rezonansu uruchamianie i zatrzymywanie, regulacja efektywnego kierunku działania wibracji, niezależna regulacja częstotliwości i amplitudy otwierają nowe możliwości zagęszczania, mieszania, testowania, przenoszenia i podawania produktów i materiałów.

Układ VectorDrive składa się ze sterownika i co najmniej 4 wibratorów. W przypadku wibratorów elektrycznych istnieją zasadniczo dwa stany robocze i dwie fazy przejściowe: zatrzymanie (brak wibracji), prędkość znamionowa (wibracja) i przyspieszenie do prędkości znamionowej lub opóźnienie do zatrzymania. Często jednak potrzebne są tylko dwa stany robocze i prędkość znamionowa, ponieważ w fazach przejściowych dochodzi do przejścia szkodliwych stanów rezonansowych.

Niezależnie od rozmieszczenia wibratorów na stole, oprócz oscylacji kołowych i drgań liniowych mogą być generowane wibracje ze zmieniającymi się kierunkami działania. Różne kierunki działania mogą być kontrolowane podczas pracy sekwencyjnie, ze zmieniającymi się częstotliwościami i amplitudami.

PowerCube jest preferowanym wariantem mocowania wibratorów. Wibratory są umieszczone w kostce pod stołem. Wibratory można łatwo przestawiać, demontując, obracając kostkę. Oczywiście można go równie łatwo zamontować pod inną konstrukcją stołu.

 • Start i zstop bez rezonansu
 • Częstotliwość regulowana podczas pracy od 1-100 Hz
 • Amplitudę można ustawić w zakresie 0-100% podczas pracy
 • Kierunek działania wynikającej z tego siły odśrodkowej można precyzyjnie kontrolować
 • Wibracje kołowe i liniowe
 • Technologia przyszłościowa
 • Zagęszczanie materiałąw sypkich
 • Luzowanie
 • Symulacja dynamicznego obciążenia komponentów
 • Rozmieszczanie i mieszanie materiałów sypkich
 • Testowanie

Deklaracja producenta (język angielski)