Systemy pomiaru i kontroli

LED-Stroboskop-Ręczny

Korzystając z naszego stroboskopu, można obsługiwać wszystkie opcje ustawień za pomocą kciuka (obsługa jedną ręką). Dokładne wartości częstotliwości są wyświetlane na wielowierszowym wyświetlaczu z odpowiednimi jednostkami.

Obroty lub częstotliwości mogą być mierzone bez kontaktu i generować obrazy nieruchome w celu kontroli jakości lub obserwacji szybkich zdarzeń. Ponadto możliwa jest wizualizacja drgań elementów przy różnych prędkościach.

Ręczny Stroboskop LED jest niezbędny w Twoim warsztacie. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na życzenie.

  • Łatwy pomiar lub sprawdzanie obracających się i wibrujących obiektów
  • Zakres częstotliwości: 30 do 300 000 błysków na minutę (FPM)
  • Dokładność: 0,02% (± 1 Digit)
  • Wysoka intensywność światła (1500 luksów przy 6000 FPM
  • Do ustawiania, monitorowania i diagnostyki działających systemów
  • Testowanie i kontrola rezonansu i zachowania wibracji
  • Sprawdzanie synchronicznej pracy dwóch wibratorów
  • Testowe konstrukcji na wibracje
  • Pomiar prędkości lub częstotliwości wibratorów

Zdjęcia