Systemy pomiaru i kontroli

Urządzenie pomiaru wibracji serii VibroScanner

Systemy monitorowania wibracji serii VibroMonitor są używane do stałej kontroli odbijaków, wibratorów i systemów wibracyjnych.

VibroMonitor składa się z czujnika, przewodu połączeniowego i kontrolera. Kontroler zapewnia bezpieczną transmisję danych sygnału czujnika do maksymalnej odległości 250 m. W zależności od wersji, jeden kontroler może obsłużyć do 4 czujników.

System wyświetla dwa stany pracy na czujnik: „wibracje” lub „brak wibracji”.

Dalsze informacje są dostępne na życzenie.

  • Monitorowanie operacyjne wibratorów i pneumatycznych odbijaków udarowych
  • Stała kontrola sprzętu wibracyjnego
  • Montaż sterownika na standardowej szynie M36-DIN
  • Do stałej kontroli odbijaków, wibratorów i urządzeń wibracyjnych

Zdjęcia