Systemy pomiaru i kontroli

Urządzenie pomiaru wibracji serii VibroScanner

Miernik wibracji VibroScanner jest używany do pomiaru przyspieszenia i dominującej częstotliwości drgań mechanicznych za pomocą czujnika przyspieszenia.

Możliwe zastosowania obejmują pomiar parametrów pracy sprzętu wibracyjnego, np. częstotliwości i efektywnego przyspieszenia na przenośnikach wibracyjnych, stołach zagęszczających lub systemach do badań wibracyjnych. VibroScanner umożliwia zatem regularną kontrolę ilościową procesu, a tym samym może znacząco przyczynić się do długotrwałego udanego działania systemu wibracyjnego. Ponadto umożliwia producentom maszyn przeprowadzanie kontroli partii napędów wibracyjnych w celu zapewnienia stałej jakości produktu.

Czujnik jest pojemnościowym, mikro-mechanicznym czujnikiem (MEMS), który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Kondycjonowanie sygnału odbywa się bezpośrednio w obudowie czujnika, co znacznie zmniejsza wrażliwość na zakłócenia elektryczne.

Miernik wibracji z serii VibroScanner jest niezbędny w Twoim warsztacie. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na życzenie.

  • Pomiary przyspieszenia drgań mechanicznych
  • Pomiary częstotliwości w systemach wibracyjnych
  • Monitorowanie procesu
  • Pomiar przyspieszenia i dominującej częstotliwości drgań mechanicznych
  • Pomiar parametrów pracy sprzętu wibracyjnego
  • Pozwala to na regularną kontrolę ilościową procesu

Zdjęcia